ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت ترجمه مقاله انگلیسی مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله ای ADC

دریافت ترجمه مقاله انگلیسی مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله ای ADC عنوان انگلیسی مقاله: Pipelined Analog-to-Digital converter ADC عنوان فارسی مقاله: مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله ای (ADC). دسته: برق […]

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت ترجمه مقاله تکنیکی برای شبیه سازی آرایه های فتوولتاییک

دریافت ترجمه مقاله تکنیکی برای شبیه سازی آرایه های فتوولتاییک عنوان انگلیسی مقاله: Comprehensive Approach to Modeling and Simulation of Photovoltaic Arrays عنوان فارسی مقاله: روشی جامع برای مدل کردن و شبیه […]

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت ترجمه مقاله انگلیسی کنترل تولید خودکار چهار ناحیه ای

دریافت ترجمه مقاله انگلیسی کنترل تولید خودکار چهار ناحیه ای عنوان انگلیسی مقاله: Evolutionary Computation based Four-Area Automatic Generation Control in Restructured Environment عنوان فارسی مقاله: کنترل تولید اتوماتیک چهار-ناحیه ای مبنی […]

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت ترجمه مقاله شیوه جدید برای تعیین پارامترهای ماشین سنکرون

دریافت ترجمه مقاله شیوه جدید برای تعیین پارامترهای ماشین سنکرون عنوان انگلیسی مقاله: A Novel and Fundamental Approach towards Field and Damper Circuit Parameter Determination of Synchronous Machine عنوان فارسی مقاله: روش […]

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت ترجمه مقاله پایداری دینامیکی یک میکروگرید با بار توان ثابت

دریافت ترجمه مقاله پایداری دینامیکی یک میکروگرید با بار توان ثابت عنوان انگلیسی مقاله: Dynamic Stability of a Microgrid with an Active Load عنوان فارسی مقاله:  پایداری دینامیکی یک میکروگرید با بار […]