ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت ترجمه مقاله لکتور برای کاهش نشتی در مدارات نیمه هادى اکسید فلزى تکمیلى

دریافت ترجمه مقاله لکتور برای کاهش نشتی در مدارات نیمه هادى اکسید فلزى تکمیلى عنوان انگلیسی مقاله: LECTOR: A Technique for Leakage Reduction in CMOS Circuits عنوان فارسی مقاله: لکتور: روشی برای […]

ترجمه مقاله انگلیسی

مقاله ترجمه شده مجتمع سازی یکپارچه بادجت کم-حرارتی آشکارساز نوری

مقاله ترجمه شده مجتمع سازی یکپارچه بادجت کم-حرارتی آشکارساز نوری عنوان انگلیسی مقاله: Low Thermal Budget Monolithic Integration of Evanescent-Coupled Ge-on-SOI Photodetector on Si CMOS Platform عنوان فارسی مقاله:  مجتمع سازی یکپارچه […]

ترجمه مقاله انگلیسی

مقاله ترجمه شده مدل معادله سرعت اصلاح شده دارای رزونانس فوتون-فوتون

مقاله ترجمه شده مدل معادله سرعت اصلاح شده دارای رزونانس فوتون-فوتون عنوان انگلیسی مقاله: Modified rate equation model including the photon–photon resonance عنوان فارسی مقاله:  مدل معادله سرعت اصلاح شده شامل رزونانس […]

ترجمه مقاله انگلیسی

مقاله ترجمه شده توسعه شبیه ساز پرواز با تخلیه پلاسما توکامک

مقاله ترجمه شده توسعه شبیه ساز پرواز با تخلیه پلاسما توکامک عنوان انگلیسی مقاله: Development of a generic multipurpose tokamak plasma discharge flight simulator عنوان فارسی مقاله: توسعه شبیه ساز پرواز چندمنظوره […]

ترجمه مقاله انگلیسی

مقاله ترجمه شده سیستم های کنترل جدید ژنراتورهای القائی تحریک شده

مقاله ترجمه شده سیستم های کنترل جدید ژنراتورهای القائی تحریک شده عنوان انگلیسی مقاله: Classical and modern control systems of self-excited induction generator عنوان فارسی مقاله: سیستم های کنترل کلاسیک و مدرن […]

ترجمه مقاله انگلیسی

مقاله ترجمه شده انگلیسی بهبود عملکرد خروجی یک مبدل ماتریسی پراکنده

مقاله ترجمه شده انگلیسی بهبود عملکرد خروجی یک مبدل ماتریسی پراکنده عنوان انگلیسی مقاله: Improving Output Performance of a Z-Source Sparse Matrix Converter Under Unbalanced Input-Voltage Conditions عنوان فارسی مقاله: بهبود عملکرد […]

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی طراحی بهینه ژنراتور آهنربا-ثابت همزمان با شار محوری

ترجمه مقاله انگلیسی طراحی بهینه ژنراتور آهنربا-ثابت همزمان با شار محوری عنوان انگلیسی مقاله: Optimized Design Considering the Mass Influence of an Axial Flux Permanent-Magnet Synchronous Generator With Concentrated Pole Windings […]

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی مطالب جدید زیرآستانه ای در فناوری نیمه هادى اکسید

ترجمه مقاله انگلیسی مطالب جدید زیرآستانه ای در فناوری نیمه هادى اکسید عنوان انگلیسی مقاله: New Subthreshold Concepts in 65nm CMOS Technology عنوان فارسی مقاله:  مباحث جدید زیرآستانه ای در فناوری نیمه […]

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی ضرب کننده ولتاژ مبنی بر اینورتر نیمه هادى اکسید

ترجمه مقاله انگلیسی ضرب کننده ولتاژ مبنی بر اینورتر نیمه هادى اکسید عنوان انگلیسی مقاله: New CMOS Inverter-Based Voltage Multipliers عنوان فارسی مقاله:  ضرب کننده ولتاژ مبنی بر اینورتر نیمه هادى اکسید […]

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت ترجمه مقاله انگلیسی راهبرد های مدیریت توان برای شبکه کوچک

دریافت ترجمه مقاله انگلیسی راهبرد های مدیریت توان برای شبکه کوچک عنوان انگلیسی مقاله: Power Management Strategies for a Microgrid With Multiple Distributed Generation Units عنوان فارسی مقاله: استراتژی های مدیریت توان […]

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله تخمین بایاس جهت سنجش سیستم های نظارت ترافیک هوایی

ترجمه مقاله تخمین بایاس جهت سنجش سیستم های نظارت ترافیک هوایی عنوان انگلیسی مقاله: Bias Estimation for Evaluation of ATC surveillance systems عنوان فارسی مقاله: تخمین بایاس برای ارزیابی سیستم های نظارت […]

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی طراحی افزونه هیبریدی با اتوماتون سلولی کوانتوم نقطه ای

ترجمه مقاله انگلیسی طراحی افزونه هیبریدی با اتوماتون سلولی کوانتوم نقطه ای عنوان انگلیسی مقاله: Efficient Design of a Hybrid Adder Using Quantum-Dot Cellular Automata عنوان فارسی مقاله: طراحی کارآمد افزونه هیبریدی […]