ترجمه مقاله انگلیسی

دانلود مقاله ترجمه شده سهم بررسی های چند ضابطه ای در مدیریت مالی و حسابداری

دانلود مقاله ترجمه شده سهم بررسی های چند ضابطه ای در مدیریت مالی و حسابداری عنوان انگلیسی مقاله: Multicriteria decision aid in financial management عنوان فارسی مقاله: تصمیات کمکی چند ضابطه ای […]

ترجمه مقاله انگلیسی

مقاله ترجمه شده ارتباطات درون سازمانی و رهبری با رویکرد تعاملی

مقاله ترجمه شده ارتباطات درون سازمانی و رهبری با رویکرد تعاملی عنوان انگلیسی مقاله: Intra-organizational communication and leadership عنوان فارسی مقاله: ارتباطات درون سازمانی و رهبری: رویکرد تعاملی دسته: مدیریت فرمت فایل […]

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی تکنیک های ترکیبی برای انتخاب تامین کننده

ترجمه مقاله انگلیسی تکنیک های ترکیبی برای انتخاب تامین کننده عنوان انگلیسی مقاله: A combined methodology for supplier selection and performance evaluation عنوان فارسی مقاله: روش ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب […]