ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله شبیه سازی موتور القایی برای شناسایی نقص سیم پیچ های داخلی

ترجمه مقاله شبیه سازی موتور القایی برای شناسایی نقص سیم پیچ های داخلی عنوان انگلیسی مقاله: Modelling and simulation of induction motors with inter-turn faults for diagnostics عنوان فارسی مقاله:  مدلسازی و […]

ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی مدل حرارتی بر مبنای معادله سرعت

ترجمه مقاله انگلیسی مدل حرارتی بر مبنای معادله سرعت عنوان انگلیسی مقاله: Rate-equation-based VCSEL thermal model and simulation عنوان فارسی مقاله: مدل حرارتی (لیزر حفره-عمودی انتشار-سطحی) بر مبنای معادله سرعت و شبیه […]