ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت ترجمه مقاله فاکتور های موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها

دریافت ترجمه مقاله فاکتور های موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها عنوان انگلیسی مقاله: Success factors of knowledge management in temporary organizations عنوان فارسی مقاله: عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای موقتی […]

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت ترجمه مقاله انگلیسی مدیریت زنجیره عرضه در صنعت خودروسازی

دریافت ترجمه مقاله انگلیسی مدیریت زنجیره عرضه در صنعت خودروسازی عنوان انگلیسی مقاله: Supply Chain Management in The Brazilian Automobile Industry عنوان فارسی مقاله: مدیریت زنجیره عرضه در صنعت خودروسازی برزیل: تنگناهایی […]

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت ترجمه مقاله فاکتور های موفقیت درمدیریت فرایند کسب و کار BPM

دریافت ترجمه مقاله فاکتور های موفقیت درمدیریت فرایند کسب و کار BPM عنوان انگلیسی مقاله: The critical success factors of business process management عنوان فارسی مقاله: عوامل حیاتی موفقیت درمدیریت فرایند […]

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین از جنبه روابط خریدار- فروشنده

دریافت ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین از جنبه روابط خریدار- فروشنده عنوان انگلیسی مقاله: The dark side of buyer–supplier relationships A social capital perspective عنوان فارسی مقاله: جنبه مبهم روابط خریدار- فروشنده؛ […]

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت ترجمه مقاله انگلیسی سازمان یک حوزه یادگیری میان رشته ای

دریافت ترجمه مقاله انگلیسی سازمان یک حوزه یادگیری میان رشته ای عنوان انگلیسی مقاله: The organization as an interdisciplinary learning zone عنوان فارسی مقاله: سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته […]

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت ترجمه مقاله مدیریت کیفیت ابزار استراتژیک مدیریت دولتی

دریافت ترجمه مقاله مدیریت کیفیت ابزار استراتژیک مدیریت دولتی عنوان انگلیسی مقاله: Quality management framework for public management decision making عنوان فارسی مقاله: چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی دسته: […]

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت ترجمه مقاله ادغام سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری DSS

دریافت ترجمه مقاله ادغام سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری DSS عنوان انگلیسی مقاله: Integrating Decision Support Systems in Organizations عنوان فارسی مقاله: ادغام سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در سازمان ها دسته: […]

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت ترجمه مقاله استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی

دریافت ترجمه مقاله استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی عنوان انگلیسی مقاله: Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge عنوان فارسی مقاله: استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و […]

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت ترجمه مقاله انگلیسی مدیریت منابع انسانی HRM و عملکرد سازمانی

دریافت ترجمه مقاله انگلیسی مدیریت منابع انسانی HRM و عملکرد سازمانی عنوان انگلیسی مقاله: Measuring HRM and organizational performance, concepts, issues, and framework عنوان فارسی مقاله: ارزیابی مدیریت منابع انسانی (HRM) و […]