پروژه و پایان نامه

دریافت پروژه در مورد جریان های هجومی در ترانس ها و نمودار هیسترزیس

دریافت پروژه در مورد جریان های هجومی در ترانس ها و نمودار هیسترزیس پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای […]

پروژه و پایان نامه

دریافت پروژه تاثیرات هارمونیک های ولتاژ و جریان روی ترانسفورماتور

دریافت پروژه تاثیرات هارمونیک های ولتاژ و جریان روی ترانسفورماتور پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت دسته: […]

پروژه و پایان نامه

پایان نامه دانشگاهی تاثیر ولتاژهای ناشی از صاعقه بر خطوط انتقال

پایان نامه دانشگاهی تاثیر ولتاژهای ناشی از صاعقه بر خطوط انتقال پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: اثر اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه روی خطوط انتقال دسته: مهندسی برق […]

پروژه و پایان نامه

پایان نامه دانشگاهی درباره انواع تجهیزات خانواده FACTS

پایان نامه دانشگاهی درباره انواع تجهیزات خانواده FACTS پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS دسته: مهندسی برق – قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) […]

پروژه و پایان نامه

دریافت پایان نامه در مورد اتصال زمین الکتریکی و حفاظت (ارتینگ)

دریافت پایان نامه در مورد اتصال زمین الکتریکی و حفاظت (ارتینگ) پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: اتصال زمین الکتریکی و حفاظت (ارتینگ) دسته: مهندسی برق – قدرت فرمت […]